Хорс Фешън Едишън ЕООД се грижи за своите клиенти

и предлага възможност за отказ на поръчката до 1 час след получаване на заявката, без необходимостта клиента да посочва причина за отказа. В случай, че клиента е изискал по-бърза доставка, поръчката може да бъде отказана единствено до момента, в който куриера е приел поръчката за доставка. 

Най-лесният начин да упражните своето право за отказ е просто да се свържете с нас на телефон: +359 882000003.

За да се вместите в срока, е достатъчно да ни уведомите за своето решение, преди да е изтекъл периода за отказ на поръчката, като задължително предоставите номера на поръчката.

Последствия от отказване на поръчката. Ще възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, като ще използваме същия начин на плащане, който сте използвали, за да заплатите своята поръчка, като това няма да Ви струва никакви допълнителни такси. Може да задържим изплащането на средствата, които трябва да бъдат възстановени, докато те не се появят в наличност в сметката от съответния начин на плащане, избран от Вас.