Декларация за поверителност

Тази декларация за поверителност определя как Уебсайта www.horsefashionedition.com (наричан по-долу ''Уебсайта'') използва и защитава всяка информация, която ще предоставят Посетителите (наричани по-долу "Посетителите"), когато използват този сайт. Уебсайта се ангажира да гарантира, че Вашите лични данни са защитени. В документа се описва по какъв начин можем да събираме или получаваме Вашите лични данни, видовете лични данни, които можем да събираме, как използваме, споделяме и защитаваме тези данни, продължителността на съхраняване на тези данни, както и информация за Вашите права при използване на Уебсайта.

Как можем да събираме или получаваме лични данни от Вас

Уебсайта може да събира или получава лични данни от Вас по различен начин посредством Вашето използване на Уебсайта. 

Можете да решите да ни изпратите Ваши лични данни или друга информация чрез различните канали за връзка, представени на Уебсайта. Например на електронната поща, телефонните номера или онлайн формулярите на Horse Fashion Edition. 

Можем да използваме ''бисквитки'' или сходни технологии, които събират определена информация за използването на Уебсайта, когато осъществявате достъп, разглеждате и използвате Уебсайта. ''Бисквитката'' представлява файл с данни, който се разполага на компютър или мобилно устройство, използван за посещаване на уебсайтове. Не разрешаваме на трети лица да качват ''бисквитки'' на Вашето устройство. В таблицата по-долу е представен списък на ''бисквитките'', които можем да използваме, и причините, поради които ги използваме. 

Списък на ''бисквитките'' на нашия Уебсайт. Обикновено се използват за извършване, поддържане и подобряване на нашите услуги. Не конфигурираме тези файлове без Вашето съгласие.

Име на ''бисквитката''Описание на ''бисквитката''
CART Тази ''бисквитка" пази информация за количката на потребителите.
CATEGORY_INFO Тази ''бисквитка'' пази информация за категорията на страницата, което позволява да се показват по-бързо страниците.
COMPARE Тази ''бисквитка'' съхранява продуктите, които имате в списъка Сравнение на продукти.
CURRENCY Тази ''бисквитка'' помни предпочитанията на потребителя за валута.
CUSTOMER Тази ''бисквитка'' помни една криптирана версия на Вашия клиентски номер в Уебсайта.
CUSTOMER_AUTH Тази ''бисквитка'' показва един индикатор, ако в момента сте влезли в Уебсайта.
CUSTOMER_INFO Тази ''бисквитка'' помни една криптирана версия на тази група клиенти, към която принадлежите.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Тази ''бисквитка'' помни клиентският Ви номер
EXTERNAL_NO_CACHE Тази ''бисквитка'' отбелязва дали кеширането е активно или не.
FRONTEND Тази ''бисквитка'' помни Вашия клиентски номер за сесията на сървъра.
GUEST-VIEW Тази ''бисквитка'' позволява на Посетителите на Уебсайта да редактират техните поръчки.
LAST_CATEGORY Тази ''бисквитка'' помни последната категория, която сте посетили.
LAST_PRODUCT Тази ''бисквитка'' пази информация за най-новият продукт, който сте гледали.
NEWMESSAGE Тази ''бисквитка'' показва дали е било получено ново съобщение.
NO_CACHE Тази ''бисквитка'' показва дали е позволено да се използва кеш.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Тази ''бисквитка'' съхранява един линк към информация за Вашата количката и историята на Вашите покупки.
POLL Тази ''бисквитка'' помни номер на анкетите, в които сте гласували наскоро.
POLLN Тази ''бисквитка'' помни информация за това в какви анкети сте гласували.
RECENTLYCOMPARED Тази ''бисквитка'' съхранява информация за продукти, които наскоро сте сравнявали..
STF Тази ''бисквитка'' съхранява информация за продукти, които са изпратени по имейл на приятели.
STORE Тази ''бисквитка'' запомня езика по подразбиране на потребителя
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Тази ''бисквитка'' показва дали даден клиент е позволил да се използват бисквитки.
VIEWED_PRODUCT_IDS Тази ''бисквитка'' помни информация за продуктите, които наскоро сте гледали.
WISHLIST Тази ''бисквитка'' съхранява един криптиран списък на продуктите, добавени към Вашия списък с желания.
WISHLIST_CNT Тази ''бисквитка'' съхранява броя на продуктите във Вашия списък с желания.
Google Analytics, Coremetrics, Omniture, Tealeaf Тези ''бисквитки'' се използват за събиране на информация за използването на нашият Уебсайт от посетителите. Всички данни, събирани с помощта на тези ''бисквитки'', са анонимни и не се отнасят до конкретен потребител. Информацията включва данни за броя на потребителите на сайта, откъде е осъществен достъп от страна на потребителите и кои страници са разглеждани.

Можете да деактивирате ''бквитките'' от настройките на Вашия браузър (напр. от менюто ''Предпочитания'' или ''Интернет опции'' на Вашия браузър). Имайте предвид обаче, че някои функционалности на Уебсайта е възможно да не работят правилно при деактивиране на ''бисквитките''

Видове лични данни, които можем да събираме

Можем да събираме информация във връзка с Вашето използване на Уебсайта, IP адреса, вида на браузъра и операционната система посредством изброените по горе "бисквитки". За да обработваме Вашите онлайн покупки, можем да събираме Вашите платежни данни и информация, свързана с предпочитаните от Вас продукти и потребителското Ви поведение. 

Можем да събираме информация за връзка с Вас, например Вашето име, адрес на електронната поща, пощенски адрес, телефонен номер и факс посредством каналите за връзка, представени на Уебсайта. Също така можете доброволно да ни изпращате други Ваши данни във връзка с направени от Вас запитвания или коментари. Въпреки това Ви съветваме да не предоставяте повече лични данни от необходимите.

Как използваме събраните от нас лични данни

Ние изискваме тази информация, за да разберем вашите нужди и да ви даде по-добро обслужване и по-специално по следните причини:

  • Използваме Вашите лични данни за да отговаряме на Вашите коментари или запитвания;
  • Обработваме Вашите онлайн поръчки;
  • Усъвършенстваме Уебсайта, включително за подобряване на работата с Уебсайта от страна на потребителите;
  • Диагностицираме проблеми с нашите сървъри;
  • Ние може да използваме информацията, за да подобрим нашите продукти и услуги;
  • Ние може периодично да изпращаме рекламни имейли за нови продукти, специални предложения или друга информация, която смятаме, че може да намерите за интересна, като използваме имейл адреса, който сте предоставили. Може да поискате Вашия имейл да не се използва за целите на директния маркетинг, като ни уведомите на нашата електронна поща info@horsefashionedition.com;
  • Ние може да използваме информацията, за да персонализираме сайта според вашите интереси.

Ако решите да не предоставяте Вашите лични данни, няма да можем да извършваме горепосочените услуги.

Как можем да споделяме личните данни

Horse Fashion Edition не продава, отдава под наем или търгува с Вашите лични данни. Horse Fashion Edition може да споделя Вашите лични данни само с:

  • Собственици на Horse Fashion Edition, за да се даде възможност за осъществяване на комуникация във връзка с консултации за продукти, консултации за поръчки и продуктова информация за поръчваните от Вас продукти от Horse Fashion Edition;
  • Държавни органи или други трети страни, ако това се изисква от закона или целесъобразно е необходимо за защита на правата, собствеността и сигурността на трети лица или на нашата фирма.

Как защитаваме личните данни

Ние се ангажираме да гарантираме, че информацията ви е сигурна. За да се предотврати неоторизиран достъп или разкриване, ние въведохме подходящи физически, електронни и управленски процедури, за да предпазим информацията, която събираме онлайн.

Продължителност на съхраняване на личните данни

Съхраняваме личните данни колкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани (вж. по-горе раздел "Как използваме събраните от нас лични данни"), освен ако не е предвидено друго от закона.

Връзки към други уебсайтове

Уебсайтa Horse Fashion Edition може да съдържа връзки към уебсайтове, поддържани от трети страни, чиято информация и практики за защита на личните данни се различават от нашите. Не носим отговорност за прилаганите практики за управление на информацията или защитата на личните данни от тези трети страни. Насърчаваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на уебсайтовете на всички трети страни преди да използвате съответните уебсайтове или преди да предоставяте лични данни или друга информация на или посредством тези уебсайтове.

Изменения на Декларацията за поверителност на личните данни на Уебсайта

Horse Fashion Edition си запазва правото да променя Декларацията за поверителност на личните данни на Уебсайта по всяко време. При промяна на настоящата Декларация за поверителност на личните данни ще актуализираме датата на влизането им в сила, като съответните промени влизат в сила от момента на тяхното публикуване. Насърчаваме Ви да преглеждате периодично Декларацията за поверителност на личните данни на настоящия Уебсайт.

Вашите права

Вашите права съгласно приложимото законодателство могат да включват достъп до обработваните от нас Ваши лични данни, правото на промяна, изтриване или блокиране на тези лични данни и правото на възражение на определени дейности за обработка на лични данни. За да можете да упражнявате тези права, трябва да изпратите писмено заявление, използвайки посочените по-долу данни за връзка.

Как да се свържете с нас

Ако имате някакви коментари или запитвания във връзка с настоящата Декларация за поверителност на личните данни на Уебсайта, ако желаете да ни уведомите за промени в информацията за Вас, с която разполагаме, или да упражните своите права, можете да се свържете с нас на електронната ни поща info@horsefashionedition.com.